Inici > Llegiu el llibre > Què són els estudis imparcials dels tractaments? > Avaluació de tota l’evidència científica pertinent i fiable > Què pot passar si no s’avalua tota l’evidència científica pertinent i fiable?

Què pot passar si no s’avalua tota l’evidència científica pertinent i fiable?

En aquesta secció

Avaluar de manera imparcial els tractaments implica la revisió sistemàtica de tota l’evidència científica pertinent i fiable, per veure quins coneixements s’han adquirit, si provenen d’estudis en animals o d’altres tipus d’investigació en laboratori, de voluntaris sans en els quals se solen provar tractaments nous o d’investigacions anteriors en què van participar pacients. Si es passa per alt aquest pas, o si es fa incorrectament, les conseqüències poden ser greus: els pacients en general, així com els participants en els estudis, poden patir i de vegades morir innecessàriament, i es malgastaran recursos valuosos tant per a l’atenció sanitària com per a la investigació.