Reducció dels biaixos en les revisions sistemàtiques

Així com els biaixos poden distorsionar els estudis individuals dels tractaments i portar a conclusions falses, també poden distorsionar les revisions de l’evidència científica. Per exemple, els investigadors simplement poden seleccionar de manera interessada aquells estudis que saben que recolzen els tractaments que desitgen aplicar.

Per evitar aquests problemes, els protocols de recerca han de ser prou detallats, tant per a les revisions sistemàtiques com per als estudis d’investigació individuals. Els protocols han d’establir clarament quines mesures prendran els investigadors per reduir els biaixos i els efectes de la intervenció de l’atzar durant el procés de preparació de les revisions.

Entre aquestes mesures s’han d’especificar quines preguntes sobre els tractaments es plantejarà la revisió; els criteris que han de complir els estudis per la seva inclusió a la revisió; la manera en què es cercaran els estudis que reuneixen els criteris; i els passos que es donaran per reduir al mínim els biaixos durant la selecció dels estudis que s’inclouran, així com a l’hora d’analitzar les dades.