Inici > Llegiu el llibre > Què es pot fer per millorar els estudis dels tractaments? > Recerca: bona, dolenta i innecessària > Recerca innecessària > Aprotinina: efecte en l’hemorràgia durant i després d’una intervenció quirúrgica

Aprotinina: efecte en l’hemorràgia durant i després d’una intervenció quirúrgica

Tant els organismes finançadors de la recerca, com les institucions acadèmiques, els investigadors, els comitès d’ètica de la investigació i les revistes científiques són tots còmplices de la recerca innecessària (vegeu el capítol 9).

Tal com hem explicat al capítol 8 i com indiquen els dos primers exemples de recerca innecessària, no s’han de dissenyar ni dur a terme nous estudis sense abans avaluar sistemàticament els coneixements obtinguts en els estudis previs.

Una anàlisi amb resultats impactants que fou publicada el 2005 es va centrar en els assajos comparatius d’un fàrmac anomenat aprotinina, utilitzat per reduir l’hemorràgia durant i després d’una intervenció quirúrgica. L’aprotinina funciona. L’aspecte impactant és que, molt després d’haver-se acumulat proves contundents que indicaven que el fàrmac redueix considerablement l’ús de transfusions sanguínies, es van seguir realitzant assajos comparatius.[16]

En el moment de l’anàlisi, s’havien publicat articles sobre 64 assajos. Entre 1987 i 2002, la proporció d’articles antics prou rellevants que eren citats en els articles dels assajos sobre l’aprotinina va baixar del 33% a tot just un 10% entre els articles més recents. Només 7 de 44 articles posteriors van fer referència a l’assaig més gran (que va ser 28 vegades més gran que la grandària mitjana dels assajos) i cap dels articles va fer referència a les revisions sistemàtiques d’aquests assajos publicades el 1994 i el 1997.

Tal com destaquen els autors d’aquelles anàlisis, se suposa que la ciència ha de ser acumulativa però molts científics no acumulen l’evidència d’una manera científica. La majoria dels estudis nous no estan dissenyats tenint en compte les revisions sistemàtiques de l’evidència científica i la nova evidència gairebé no es fa servir per actualitzar les revisions prèvies (vegeu el capítol 8).