Càncer de mama

El tractament del càncer de mama (vegeu el capítol 3) ofereix un altre exemple d’incertesa professional. Hi ha una variabilitat considerable en l’ús de la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia. Encara no està definit quin és el millor tractament dels càncers de mama en fases molt inicials i de les lesions “precanceroses”, ni tampoc el nombre ideal de ganglis limfàtics que han d’extirpar-se de l’aixella, o si realment se n’ha d’extirpar algun.[20]

Com si tot això no fos suficient, alguns temes d’especial interès per a les pacients, com l’alleujament de la fatiga que acompanya al tractament o la millor manera de tractar el limfedema del braç (una conseqüència molesta i incapacitant de les operacions i la radioteràpia a l’aixella), encara no s’han investigat prou.