Com aplicar les idees que s’ofereixen en aquest web a cada cas?

Diàleg entre el metge i el pacient, i algunes preguntes per formular. (Cliqueu per ampliar).

Si bé cap consulta és idèntica a una altra, els principis que serveixen de base per arribar a la millor decisió possible, tal com es presenten en aquest llibre, són els mateixos.

L’objectiu consisteix en que tant el pacient com el professional de la salut acabin la consulta satisfets d’haver resolt junts les coses després d’haver considerat la millor evidència científica.

Els pacients consulten als seus metges per una àmplia diversitat de problemes de salut: alguns de durada curta, alguns de perllongats, alguns potencialment mortals, altres simplement “molestos”. Les seves circumstàncies personals seran infinitament variables, però tots tindran preguntes que hauran de ser resoltes perquè puguin decidir què fer.

Per il·lustrar això, comencem amb una consulta entre una pacient i el metge respecte un problema freqüent: artrosi de genoll. Després passem a abordar algunes preguntes fonamentals sobre l’ús de les dades científiques per fonamentar la pràctica: preguntes que els pacients amb una àmplia varietat d’afeccions podrien voler que es responguin quan consulten a un professional de la salut i aquelles que els lectors d’aquest llibre bé podrien plantejar després de llegir els primers capítols.