1: No hi ha alguna cosa que valgui la pena intentar quan un pacient té una malaltia que pot ser mortal?

Pot ser temptador voler intentar el “medicament miraculós” més recent o seguir l’exemple d’algun famós de gran notorietat que hagi parlat a la premsa a favor d’un tractament que va seguir, que potser incloïa un medicament de l’anomenada “medicina alternativa”, objecte de gran promoció però sense haver-lo posat a prova.

Els tractaments convencionals poden semblar molt menys glamurosos i prometedors, però la majoria dels que s’empren per a malalties potencialment mortals hauran estat avaluats minuciosament per determinar la seva eficàcia i seguretat.

Per això, buscar la millor evidència científica a l’inici pot estalviar molt de temps, problemes i diners.

La medicina convencional, en general, reconeix que hi ha graus d’incertesa al voltant de l’eficàcia i la seguretat dels medicaments que s’ofereixen. El seu objectiu és reduir aquestes incerteses a un nivell acceptable mitjançant els estudis i la revisió constant i sistemàtica de l’evidència científica per millorar els tractaments oferts.

Aquestes millores depenen fonamentalment de l’ajuda dels pacients que han aconseguit entendre que aquesta és l’única forma de realitzar progressos ferms. Comprensiblement, els pacients amb malalties potencialment mortals poden estar desesperats per intentar qualsevol cosa, fins i tot “tractaments” que no s’han posat a prova.

Però és molt millor per a ells considerar la possibilitat de participar en un assaig clínic adequat en què es compari un tractament nou amb el millor tractament existent. Aquesta comparació no només revelarà quins beneficis addicionals podria aportar el tractament nou, sinó també quins danys podria causar.

Les malalties potencialment mortals poden necessitar tractaments potents, i no existeix el tractament que no tingui efectes secundaris. Per això, és molt més important que un tractament nou es posi a prova de manera minuciosa i imparcial, per tal que els resultats es puguin registrar sistemàticament per saber si realment és probable que ajudi els pacients.