Efectes moderats dels tractaments: comuns i no tan obvis

La majoria dels tractaments no tenen efectes tan indiscutibles i es necessiten estudis imparcials per avaluar-los. A més, en ocasions un tractament pot tenir un efecte molt remarcable en algunes circumstàncies però no en d’altres.

Tot i que la vitamina B12 sens dubte va ser eficaç per a l’anèmia perniciosa (vegeu a dalt), encara persisteix la controvèrsia sobre la freqüència del tractament, a saber, si ha de ser trimestral o més freqüent. Aquesta pregunta només es podrà respondre mitjançant estudis rigorosos que comparin les diverses opcions.

Així mateix, si bé l’alleujament del dolor amb les pròtesis de maluc és sorprenent, els beneficis relatius dels diferents tipus de pròtesis de maluc són molt més subtils, però tot i així poden ser importants. Per exemple, algunes poden patir un desgast més ràpid que altres.

Igualment, encara queda molt per aprendre pel que fa al tractament amb làser de les taques de naixement de vi de Porto (vegeu a dalt). Mentre que aquest tractament segueix sent el gold standard o de referència, continuen les investigacions sobre per què algunes lesions es tornen a enfosquir després de diversos anys i sobre els efectes dels diferents tipus de làsers, possiblement combinats amb el refredament de la pell.[9-10]

L’aspirina redueix de manera considerable el risc de mort en pacients que han patit un atac cardíac si s’administra immediatament després del diagnòstic. No obstant això, el benefici o perjudici de prendre aspirina per prevenir els atacs cardíacs i accidents cardiovasculars dependrà de si els pacients tenen una malaltia cardiovascular subjacent. Els beneficis, com la reducció del risc d’atacs cardíacs, accidents cardiovasculars i mort per causes cardiovasculars,
s’han de sospesar amb els riscos, en aquest cas l’hemorràgia, l’hemorràgia cerebral així com l’hemorràgia intestinal. En els pacients que ja pateixen una malaltia cardiovascular, els beneficis del fàrmac superen àmpliament els riscos. Però en canvi, en les persones que estan sanes, els beneficis de l’aspirina no superen amb claredat el risc d’hemorràgia (vegeu el capítol 7).[11]