Un pla d’acció: què pot fer vostè?

 1. Reconegui les preguntes sobre els efectes dels tractaments que són importants per a vostè.
 2.  Aprengui a reconèixer la incertesa; faci’s escoltar; formuli preguntes; busqui respostes veritables.
 3.  No tingui por de preguntar al seu metge quins tractaments hi ha disponibles; què pot succeir si tria un tractament en particular i què podria succeir si no ho fa.
 4. En reflexionar sobre els possibles tractaments, pot ser útil la informació sobre els ajuts per a la presa de decisions que s’ofereixen en anglès a www.ohri.ca/DecisionAid o en català i castellà a: http://canalsalut.gencat.cat/es/tematics/decisions-compartides/.
 5. Mantingui un escepticisme sa sobre les afirmacions infundades i la informació en els mitjans de comunicació sobre els “avenços revolucionaris” en matèria de tractaments; sobre la manera en què es donen les xifres en els mitjans de comunicació, especialment els nombres grans en els titulars.
 6. Desconfiï dels tractaments que li ofereixin a vostè o a la seva família sobre la base de creences i dogmes, però no sustentats per evidència científica fiable.
 7. Sigui caut amb les “etiquetes” de malaltia innecessàries i les proves diagnòstiques excessives (vegeu els capítols 2 i 4), esbrini si la malaltia en qüestió es considera d’alt o de baix risc per a vostè. Pregunti què passaria si no es fes res a curt termini.
 8. Accepti participar en un assaig clínic únicament amb les següents condicions: 1) que el protocol de l’assaig s’hagi registrat i estigui a disposició del públic; 2) que en el protocol es mencionin les revisions sistemàtiques de l’evidència científica existent, i que aquestes demostrin que l’assaig està justificat; i 3) que vostè rebi un compromís per escrit que els resultats de l’assaig es publicaran complets i que s’enviaran a tots els participants
  que indiquin que desitgen rebre’ls.
 9. Doni suport i col·labori amb professionals de la salut, investigadors, finançadors
  de la recerca i aquells que estiguin intentant promoure estudis que abordin les preguntes sobre els efectes dels tractaments que li importen a vostè i que no s’han respost
  adequadament.
 10. Promogui una major educació sobre els efectes dels biaixos i el paper de l’atzar; i exerceixi pressió davant dels seus representants polítics electes o altres autoritats pertinents perquè treballin més a favor de la inclusió d’aquest tema en els programes educatius, començant per l’ensenyament primari.