Reconeixement dels interessos creats i la manipulació en les revisions sistemàtiques

I què passaria si els revisors tinguessin altres interessos que poden afectar la realització o la interpretació de la seva revisió? Potser els revisors han rebut diners de l’empresa que ha fet que s’estudiï el nou tractament. En avaluar l’evidència científica sobre els efectes de l’oli d’onagra per a l’èczema, els revisors que tenien relació amb el fabricant van arribar a conclusions molt més entusiastes sobre el tractament que aquells sense tal interès comercial (vegeu el capítol 2).

No obstant això, els interessos comercials no són els únics que condueixen a revisions tendencioses. Tots, investigadors, professionals de la salut i pacients per igual, tenim prejudicis que poden portar-nos a actuar així.

Un fet que decep és que les persones amb interessos creats solen aprofitar-se dels biaixos per fer que els tractaments semblin millors del que realment són (vegeu també el capítol 10).[8]

Això succeeix quan alguns investigadors -moltes vegades per raons comercials, tot i que no sempre- deliberadament passen per alt l’evidència científica existent. Dissenyen, analitzen i publiquen els estudis per ressaltar de manera molt més favorable els seus propis resultats en relació a un tractament determinat.

Això va succeir els anys noranta quan el fabricant de l’antidepressiu Seroxat (paroxetina) va ocultar evidència científica important que suggeria que, en els adolescents, el fàrmac en realitat augmentava els símptomes que impulsaven a alguns d’aquests joves a pensar en el suïcidi com una forma d’afrontar la seva depressió.[9]

La difusió en excés també constitueix un problema. En el fenomen conegut com a “publicació fragmentada”, els investigadors prenen els resultats d’un únic assaig i els fragmenten en diversos articles sense aclarir que no es tracta d’estudis independents. D’aquesta manera, un únic assaig “positiu” pot aparèixer en diverses revistes científiques en diferents articles i així introduir un biaix.[10]

Novament, el registre dels assajos des del començament amb identificadors únics per a cada estudi ajudarà a reduir la confusió resultant d’aquesta pràctica.