Inici > Llegiu el llibre > Què són els estudis imparcials dels tractaments? > Avaluació de tota l’evidència científica pertinent i fiable

Avaluació de tota l’evidència científica pertinent i fiable

Punts clau

  • Un únic estudi poques vegades proporciona suficient evidència científica per determinar les opcions terapèutiques existents.
  • Les avaluacions dels beneficis relatius dels tractaments disponibles han d’estar basades en revisions
    sistemàtiques de tota l’evidència científica pertinent i fiable.
  • Com succeeix en els estudis individuals que posen a prova els tractaments, s’han de prendre mesures per disminuir les influències enganyoses dels biaixos i la intervenció de l’atzar.
  • El fet de no tenir en compte les troballes de les revisions sistemàtiques ha causat un dany evitable als pacients i ha malbaratat molts recursos en l’atenció sanitària i la investigació.