Inici > Llegiu el llibre > Antecedents > Pròleg de Xavier Bonfill a la primera edició en català

Pròleg de Xavier Bonfill a la primera edició en català

«El coneixement és el gran enemic de les malalties», diu el prestigiós sanitari britànic Muir Gray, i segurament gairebé tots estarem d’acord amb aquesta afirmació. El coneixement ens ha portat a eradicar algunes malalties que havien turmentat la humanitat fins fa ben poc, com és el cas de la verola. El coneixement ens ha permès prevenir o curar malalties que eren mortals fins recentment, com ara una gran varietat de tumors malignes, afeccions cardiovasculars, respiratòries o de molts altres tipus. Fins i tot quan la curació no és possible, sovint el coneixement disponible està en condicions d’allargar la supervivència, la qualitat de vida o totes dues coses alhora. Però el coneixement és un bé que gairebé mai apareix per sorpresa i no ho fa d’una manera definitiva i tampoc es distribueix lliurement ni equitativament arreu. Al contrari: l’esforç i la lluita pel control del coneixement és una de les constants al llarg de la història, especialment aguditzada quan la capacitat de produir-lo i aplicar-lo a gran escala ha esdevingut una possibilitat real.

El coneixement no és pur ni absolut i per això necessitem del mètode científic per depurar-lo contínuament, tot esquivant els notables perills de ser anul·lat o desvirtuat. John Ioannidis, investigador grec de referència sobre la generació i transmissió dels coneixements mèdics, ho ha il·lustrat molt bé amb metàfores inspirades al seu propi país: a l’antiguitat, quan es volia destruir el coneixement s’anorreava el lloc on estava dipositat, com ara la biblioteca d’Alexandria, cremada unes quantes vegades; o bé s’eliminaven els savis que atresoraven el coneixement, com fou el cas d’Hipàtia. En els nostres dies, continua Ioannidis, no cal incendiar biblioteques ni assassinar ningú, ni tampoc seria pràctic: són més efectives les estratègies que distorsionen, manipulen, tergiversen o oculten aquell coneixement que algú impersonal considera contrari als seus interessos, els quals habitualment són contraris als interessos col·lectius.

La medicina no és aliena a aquestes tensions pròpies de les societats on s’insereix i es practica, com les acabades d’esmentar. Per això, el llibre que teniu a les mans, o el text que llegiu per Internet, pretén ser un instrument que ajudi a entendre millor com es genera el coneixement mèdic, a quins reptes o amenaces està sotmès i quins conceptes o habilitats s’han de dominar per moure’s millor pels universos de l’atenció o de la recerca mèdiques. Està dirigit a tothom —pacients i ciutadans en general, estudiants i professionals de la salut, investigadors, periodistes, gestors i polítics— atès que no hi ha ningú que pugui considerar-se aliè a com es produeix i s’aplica el coneixement per millorar la salut.

El text desgrana i exemplifica en detall els principals reptes de la recerca clínica, el motor que produeix el coneixement més fiable, per poder aprofitar tot el seu potencial. Igualment, apunta alguns dels obstacles i barreres que existeixen per aplicar els seus resultats a la pràctica clínica i assistencial. En darrer terme, persegueix reforçar una mica més el pensament crític i científic tant a nivell individual com col·lectiu per així ser capaços entre tots de generar un coneixement de més qualitat i d’aplicar-lo millor per augmentar la salut del màxim nombre possible de persones.

Des que aquest text fou publicat en anglès per primera vegada (Testing Treatments, 2006) tant en llibre com a Internet, el seu èxit ha portat a reeditar-lo i a traduir-lo a nombrosos idiomes, entre aquests el castellà i l’eusquera. Ens hi mancava el català i, per això, i gràcies a l’inestimable ajut de les institucions i entitats que llistem a continuació, hem pogut fer possible aquesta traducció i edició, de la qual esperem en gaudiu i ens ajudeu a difondre.

•    Institut per a l’Excel·lència Clínica i Sanitària (www.inpecs.com)
•    Centre Cochrane Iberoamericà (www.cochrane.es)
•    Institut d’Estudis Catalans (www.iec.cat)
•    Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (www.fundacioprivada-santpau.cat).

Xavier Bonfill

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Universitat Autònoma de Barcelona.

Barcelona, setembre de 2016