Publicar tots els resultats i facilitar l’accés a aquests

La publicació selectiva dels resultats de la investigació pot produir biaixos greus. Alguns estudis “negatius” mai no s’arriben a publicar quan els resultats no coincideixen amb les expectatives dels investigadors o dels patrocinadors. Sense la publicació d’un article que n’expliqui els resultats, aquests assajos desapareixen sense deixar rastre.[8]

Més encara, els resultats d’assajos publicats es poden informar d’una manera selectiva, és a dir, s’exclouen alguns dels resultats perquè no són tan “positius” per al tractament que s’està estudiant.[9] Hi ha hagut pacients que han patit i han mort a causa d’informes tendenciosos de la recerca sobre els efectes dels tractaments.

Aquesta pràctica és contrària a l’ètica i a la ciència.