Abordatge de les incerteses sobre els efectes dels tractaments

Quin és el camí a seguir? Els metges han de poder valer-se dels recursos que proporciona la millor evidència científica actual sobre un tractament, provinent de l’experiència col·lectiva i de les revisions sistemàtiques dels estudis de recerca fiables que existeixin.

Si després de fer això encara persisteix la incertesa sobre el tractament, els metges han d’estar preparats per parlar del tema amb els seus pacients i explicar-los el perquè d’aquesta incertesa. Posteriorment, pacients i metges poden analitzar junts les opcions tenint en compte les preferències del pacient. D’aquest diàleg poden sorgir més incerteses que convindrà reconèixer i resoldre.

Només reconeixent junts que encara hi ha incerteses es pot aconseguir un avenç ferm cap a l’obtenció de tractaments més adequats i segurs. Per tant, la incertesa és una condició necessària per al progrés, no una admissió de “derrota”. Aquesta actitud positiva envers l’estudi de les incerteses actualment es reflecteix en certes directrius per als professionals. Al Regne Unit, l’última versió de la guia Good Medical Practice del Consell Mèdic General indica als metges que, com a part del manteniment i la millora de la seva tasca professional, «han d’ajudar a resoldre les incerteses sobre els efectes dels tractaments».[21]

Amb aquesta finalitat, els pacients i els metges han de col·laborar per dissenyar millors estudis de recerca (vegeu el capítol 11).