Imatinib per a la leucèmia mieloide crònica

També es van observar resultats impressionants en pacients que van rebre imatinib per a la leucèmia mieloide crònica.[4-5]

Abans que aparegués l’imatinib els últims anys de la dècada dels noranta, aquest tipus de leucèmia responia molt malament als tractaments convencionals. Quan es va provar el nou medicament, inicialment en els pacients que no havien respost al tractament convencional, les seves perspectives van millorar en gran mesura.

L’imatinib estabilitza la malaltia, sembla perllongar la vida considerablement en comparació amb els tractaments previs a l’imatinib i té efectes secundaris majoritàriament lleus. Ara es considera la primera opció terapèutica.