Recursos malgastats en l’atenció sanitària i la investigació

El fet de no realitzar revisions sistemàtiques de l’evidència científica pertinent i fiable és perjudicial, fins i tot quan no danya els pacients ni les persones que participen en l’estudi. Això es deu al fet que pot comportar un malbaratament dels recursos destinats a l’atenció sanitària i a la investigació.

Es podria haver evitat la mort si primer s’hagués verificat l’evidència científica?

Llegiu la cita de:

Perkins E. Johns Hopkins Tragedy. Information Today 2001;18:51-4.

Durant els anys vuitanta i noranta, per exemple, més de 8.000 pacients van participar en diversos estudis d’un nou fàrmac proposat per a l’accident cerebrovascular. Uns investigadors holandesos van revisar sistemàticament els resultats d’aquests estudis del fàrmac i no van poder trobar cap efecte beneficiós (vegeu el capítol 10).[17] Després van decidir revisar els resultats dels estudis del fàrmac realitzats anteriorment amb animals. Un cop més, no van poder trobar cap efecte beneficiós.[18]

Si els investigadors que van fer els estudis amb animals i els investigadors clínics haguessin revisat sistemàticament els resultats dels estudis en animals a mesura que sorgien, molt probablement no s’hauria convidat a milers de pacients a participar en els assajos clínics. De fet, es podrien haver aprofitat millor els recursos per al tractament dels pacients que pateixen un accident cerebrovascular, i es podrien haver realitzat estudis amb més probabilitats de ser rellevants per al descobriment de millores en els tractaments d’aquesta afectació. Malauradament, això està lluny de ser un exemple aïllat.[19]