Ponderació dels beneficis i els danys

Hi ha molts exemples de cribratge beneficiós. Potser el que s’empra amb més freqüència és la detecció de factors de risc de malalties cardíaques i d’accidents cerebrovasculars, la qual es realitza de manera rutinària a l’atenció primària. Existeix evidència científica convincent que la pressió arterial alta, les elevades xifres de colesterol a la sang i el tabaquisme augmenten el risc d’aquestes malalties, i que identificar, aconsellar i tractar les persones que presenten aquests factors de risc pot prevenir tant les malalties cardíaques com els accidents cerebrovasculars.

En aquesta subsecció: