Analgèsia epidural per a dones durant el treball de part

La importància d’avaluar els resultats que són rellevants per als pacients s’il·lustra clarament, d’una manera molt negativa, mitjançant els primers assajos d’analgèsia epidural administrada
a les dones per alleujar el dolor durant el treball de part.

Als anys noranta, uns investigadors van revisar els assajos que comparaven l’analgèsia epidural amb altres tipus d’analgèsia. Van calcular que, tot i que en els 20 anys anteriors se’ls havia ofert un bloqueig epidural a milions de dones, es va observar que menys de 600 havien participat en comparacions raonablement imparcials amb altres formes d’analgèsia.

Van trobar nou assajos comparatius que podien analitzar-se de manera fiable. Les comparacions es van basar en general en els nivells d’hormones i altres substàncies que es creu que reflecteixen l’estrès durant el treball de part. Els resultats per al nadó també van ser objecte de certa atenció.

No obstant això, únicament en dos dels assajos es va comparar el dolor referit per les pròpies dones. Dit d’una altra manera, els investigadors que van dirigir els assajos havien passat per alt en gran mesura un resultat que, sens dubte, era d’absoluta importància: l’eficàcia per alleujar el dolor de les dones.[13]