Tractament amb làser de les taques de vi de Porto

Les marques de naixement conegudes com a taques de vi de Porto són causades per una malformació permanent dels vasos sanguinis de la pell que es troben dilatats. Es presenten amb freqüència a la cara, persisteixen i moltes vegades s’enfosqueixen a mesura que el nen creix i poden ser veritablement desfigurants.

Amb el pas dels anys, es van anar provant nombrosos tractaments, entre ells la congelació, la cirurgia i la radioteràpia, els quals van produir un impacte escàs i molts efectes secundaris.

La introducció del tractament amb làser va portar resultats impressionants: la millora s’aprecia generalment després d’una sola sessió de làser en la majoria dels tipus de lesions i el dany provocat per la dispersió de la calor del làser als teixits cutanis circumdants és transitori.[2-3]