Inici > Llegiu el llibre > Què són els estudis imparcials dels tractaments? > Tenir en compte el paper de l’atzar > Avaluació de la intervenció que pot haver tingut l’atzar en els estudis imparcials

Avaluació de la intervenció que pot haver tingut l’atzar en els estudis imparcials

La intervenció de l’atzar pot portar-nos a cometre dos tipus d’errors a l’interpretar els resultats de les comparacions imparcials dels tractaments: és possible que concloguem erròniament que hi ha diferències reals en els resultats dels tractaments quan no n’hi ha, o que no hi ha diferències quan sí que n’hi ha. Com més gran sigui el nombre observat de resultats d’interès del tractament, menor serà la probabilitat que s’arribi a conclusions errònies d’aquesta manera.

Atès que les comparacions de tractaments no poden incloure totes les persones que han patit o patiran la malaltia en qüestió, mai no serà possible trobar “les veritables diferències” entre els tractaments de manera definitiva. En lloc d’això, els estudis han de realitzar les millors estimacions sobre quines són probablement les veritables diferències.

La fiabilitat de les diferències estimades generalment s’indicarà mitjançant els “intervals de confiança (IC)”. Aquests donen el rang dins el qual probablement es troben les veritables diferències. La majoria de les persones ja estan familiaritzades amb el concepte d’intervals de confiança, encara que no sigui amb aquest nom.

L’interval de confiança (IC) del 95% per a la diferència entre els partits A i B s’estreny a mesura que el nombre de persones enquestades augmenta.

L’interval de confiança (IC) del 95% per a la diferència entre els partits A i B s’estreny a mesura que el nombre de persones enquestades augmenta. (Cliqueu per ampliar)

Per exemple, en els moments previs a unes eleccions, una enquesta d’opinió pot informar que el partit A està 10 punts percentuals per sobre del partit B; però sovint, l’informe destacarà que la diferència entre els partits podria ser tan sols de 5 punts o fins de 15 punts. Aquest “interval de confiança” indica que la diferència veritable entre els partits probablement es troba en algun lloc entre 5 i 15 punts percentuals. Com més gran sigui el nombre de persones enquestades, menor serà la incertesa sobre els resultats i, per tant, més estret serà l’interval de confiança associat a l’estimació de la diferència.

De la mateixa manera que es pot avaluar el grau d’incertesa al voltant d’una diferència estimada en les proporcions de votants que donen suport a dos partits polítics, també es pot avaluar el grau d’incertesa al voltant d’una diferència estimada en les proporcions de pacients que milloren o empitjoren després de dos tractaments.

I novament, com més gran sigui el nombre de resultats observats en una comparació de dos tractaments, per exemple, la recuperació després d’un atac cardíac, més estrets seran els intervals de confiança relatius a les estimacions de les diferències entre els tractaments. Quan es tracta d’intervals de confiança, “com més estrets, millor”.

En general, un interval de confiança va acompanyat per una indicació de fins a quin punt es pot estar segur que el valor veritable es troba dins el rang d’estimacions presentades.

Per exemple, un “interval de confiança del 95%” significa que es pot estar un 95% segur que el valor veritable del que sigui que s’estigui calculant es troba dins del rang de l’interval de confiança. És a dir, hi ha una probabilitat de 5 sobre 100 (5%) que, en efecte, el valor “veritable” estigui fora de l’interval.