Què són els estudis imparcials?

La majoria de nosaltres sabem que prendre’s al peu de la lletra un informe periodístic sobre un nou avenç mèdic pot ser un error. La trista realitat és que també hem de ser cautelosos amb els informes dels tractaments, fins i tot els publicats en revistes notablement acreditades. Les afirmacions enganyoses i exagerades sobre els tractaments són freqüents i és important que siguem capaços d’avaluar la seva fiabilitat.

En prendre al peu de la lletra els reports dels efectes dels tractaments correm dos riscos. Podríem concloure de manera errònia que un tractament útil és veritablement inútil o fins i tot
perillós. O bé podríem concloure de manera errònia que un tractament inútil o fins i tot perillós és veritablement útil.

Els estudis imparcials dels tractaments estan dissenyats per obtenir informació fiable sobre els efectes dels tractaments:

a) en comparar una cosa amb una altra de similar per reduir els errors distorsionadors (biaixos),

b) en tenir en compte la intervenció de l’atzar i

c) en avaluar tota l’evidència científica pertinent i fiable.

Aquest capítol i els dos següents expliquen les tres característiques principals dels estudis imparcials.