Cribratge de l’aneurisma de l’aorta abdominal: cal procedir amb cautela

A l’altre extrem de la vida, el cribratge de l’aneurisma de l’aorta abdominal també pot ser beneficiós. L’aorta és el principal vas sanguini del cos, que surt des del cor i travessa el tòrax i l’abdomen.

En algunes persones, amb l’edat, la paret de l’aorta abdominal es debilita i el vas comença a expandir-se. Aquesta expansió s’anomena aneurisma, es tracta d’una malaltia que poques vegades presenta símptomes i que és més freqüent en homes de 65 anys d’edat en endavant. Els aneurismes grans poden trencar-se finalment i provocar una gran pèrdua de sang sense avís previ, la qual cosa sovint causa la mort.[8]

L’evidència científica en relació amb la freqüència dels aneurismes en els homes grans es pot utilitzar com a fonament per posar en marxa un programa de cribratge.

Al Regne Unit, per exemple, quan els homes (no les dones) compleixen 65 anys se’ls ofereix realitzar-se una ecografia de cribratge. Les ecografies mostren els aneurismes grans; d’aquesta manera, aquests homes poden rebre un assessorament i tractament especialitzats, normalment la cirurgia. En el cas d’homes amb aneurismes més petits, es realitzen ecografies addicionals, ja que a aquells que no presenten un eixamplament progressiu de l’aorta no se’ls torna a sotmetre al cribratge.

La qualitat del cribratge i la cirurgia és de vital importància. La cirurgia de l’aneurisma és un procediment quirúrgic major i, per tant, si les taxes de les complicacions fossin elevades, aleshores es perjudicaria més homes que no pas se’n beneficiarien.