Prioritats distorsionades de la recerca

En aquesta subsecció:

Introducció:

Per a la majoria de les organitzacions que donen suport a la recerca biomèdica i la majoria dels investigadors que la duen a terme, el seu objectiu declarat és molt clar: aportar informació per millorar la salut de les persones. Però, quants dels milions de treballs de recerca biomèdica que es publiquen cada any realment suposen una contribució útil a aquesta noble causa?