Inici > Llegiu el llibre > Vinyetes > Examples > Uns metges parlen sobre les seves conjectures a l’hora de prescriure

Uns metges parlen sobre les seves conjectures a l’hora de prescriure

En una conversa fictícia entre dos metges, un metge general planteja el següent: «Molt del que fem són conjectures, i em sembla que ni tu ni jo no estem gaire còmodes amb això. L’única manera de determinar si alguna cosa funciona és amb un assaig adequat, però és molt complicat. Llavors, què fem? Fem el que ens sembla correcte. I estic segur que moltes vegades és adequat… per l’experiència clínica i tot això. Potser la resta del temps tenim les mateixes probabilitats d’encertar que de fallar, però com que això que fem no es diu assaig, ningú no ho regula i cap de nosaltres aprèn dels resultats.»

Adaptat de Petit-Zeman S. Doctor, what’s wrong? Making the NHS human again. Londres: Routledge, 2005, pàgs. 79-80.