Inici > Llegiu el llibre > Vinyetes > Methods > A la recerca d’evidència científica imparcial

A la recerca d’evidència científica imparcial

Els investigadors calculaven que trigarien al voltant de tres anys per incorporar prop de 1.000 dones en els dos estudis. Però van trigar set anys, la qual cosa no resulta sorprenent… Les pacients dels assajos clínics han de signar un formulari de consentiment on es fa explícit el seu mal pronòstic i on es declara que no hi ha proves que els trasplantaments de medul·la òssia siguin millors que els tractaments convencionals. Per participar a l’assaig, cal enfrontar-se amb aquestes realitats, la qual cosa mai no és fàcil. Però si la pacient rep un trasplantament fora d’un assaig aleatoritzat, és a dir, fora d’un assaig que té un grup control, els metges entusiastes pot ser que li diguin que el trasplantament podria salvar-li la vida. Tot i que les pacients tenen dret a la veritat, és comprensible que no vagin a metges que els treuen les esperances.

Adaptat de Kolata G, Eichenwald K. Health business thrives on unproven treatment, leaving science behind. Informe especial del New York Times, 2 d’octubre de 1999.