Inici > Llegiu el llibre > Vinyetes > Antecedents > Medicina basada en la comercialització

Medicina basada en la comercialització

«Certs documents interns de la indústria farmacèutica suggereixen que és possible que la base de l’evidència científica a disposició del públic no representi amb exactitud les dades subjacents en relació amb els seus productes. La indústria i les seves empreses associades de comunicació mèdica fomenten que les publicacions mèdiques serveixin principalment els interessos de màrqueting. L’ocultació i la manipulació de les dades negatives i l’autoria per encàrrec, o escriptura fantasma, (vegeu el capítol 10) van sorgir com a instruments per aconseguir que les publicacions mèdiques s’orientessin cap a la venda dels productes, mentre que la promoció de malalties i la segmentació del mercat dels metges també són estratègies emprades per augmentar eficaçment els guanys. La nostra lectura és que, si bé la medicina basada en l’evidència és un ideal noble, la medicina basada en la comercialització és la realitat actual.»

Spielmans GI, Parry PI. From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: Evidence from Internal Industry Documents. Journal of Bioethical Inquiry 2010;7(1):13-29.