Inici > Llegiu el llibre > Vinyetes > Antecedents > La cura equivocada

La cura equivocada

[…] «Es podria dir que està comprovat empíricament que en consumir tabac, els qui bussegen i molts altres es curen de les seves malalties; per altra banda, mai ningú no ha resultat perjudicat per consumir-ne. En aquest argument hi ha primer un gran error i després un absurd monstruós: […] quan un home malalt es troba en el pic de la malaltia, si en aquell instant consumeix tabac i coincideix que la seva malaltia declina seguint el seu curs natural i el pacient recupera la salut, aleshores, certament, el detonant del miracle seria el tabac.»

James Stuart, King of Great Britaine, France and Ireland. A counterblaste to tobacco. A: The workes of the most high and mightie prince, James. Publicat per James, Bisbe de Winton i Degà de la Capella Reial de ses Majestats. Londres: imprès per Robert Barker i John Bill, impressors de ses majestats els Reis, 1616, pàgs. 214-222.