Inici > Participació dels ciutadans per millorar l’atenció sanitària

Participació dels ciutadans per millorar l’atenció sanitària

«La convergència d’interessos entre els grups de defensa dels pacients, els que venen els tractaments i aquells que els recepten dóna com a resultat un poderós còctel d’influències, que gairebé sempre impulsa els responsables sanitaris en una direcció: més estudis, més procediments, més llits, més pastilles… Com algú que ha estat informant en aquest camp durant més d’una dècada, sento que el que falta sovint en els debats és una veu que representi de manera genuïna els interessos de la població. Les associacions de pacients patrocinades són ràpides per celebrar un tractament o una tecnologia nova, però lentes per criticar públicament la seva limitada eficàcia, el seu cost excessiu o el seu franc perill. I, igual que molts periodistes, els polítics tendeixen a sentir-se innecessàriament intimidats pels professionals de la salut prestigiosos que, molt sovint, presten la seva credibilitat a campanyes de màrqueting que amplien les definicions de malaltia i promouen les solucions més costoses. L’aparició de nous grups de pressió a l’àmbit sanitari de ciutadans coneixedors de la forma en què es pot fer ús i abús de les dades científiques pot generar un debat ben informat sobre les prioritats en les despeses en salut. Aquests grups de ciutadans sistemàticament podrien posar al descobert tàctiques enganyoses de màrqueting cara als mitjans; també podrien oferir a la població i als responsables sanitaris unes avaluacions realistes i sofisticades dels riscos, beneficis i costos d’una gamma molt més àmplia d’estratègies sanitàries.»

Moynihan R. Power to the people. BMJ 2011;342:d2002.