Inici > Els profans ajuden a replantejar la sida

Els profans ajuden a replantejar la sida

«La lluita per la credibilitat en el camp de la sida ha estat multilateral; en aquesta ha intervingut un ventall d’actors excepcionalment ampli. Les intervencions dels profans en la divulgació i avaluació dels resultats científics han ajudat a configurar el que es coneix sobre la sida, al mateix temps que han complicat la distinció entre un “profà” i un “expert”. En tot moment, el que ha estat en dubte és si determinades afirmacions o determinats portaveus són creïbles. Però, a un nivell més profund, el que en realitat està en dubte són els propis mecanismes per avaluar la credibilitat: com s’interpreten els resultats científics, i qui ho decideix? [Com ho mostra el present estudi,] els debats dins de la ciència són al mateix temps debats sobre la ciència i sobre com s’ha de fer, o qui ha de fer-ho.»

Epstein S. Impure science: AIDS, activism and the politics of knowledge. Londres: University of California Press, 1996.