Inici > Continguts extra > DianaSalud | Divulgació d’iniciatives per analitzar l’adequació en salut

DianaSalud | Divulgació d’iniciatives per analitzar l’adequació en salut

3608diana

El nom DianaSalud és un acrònim que resumeix el seu propòsit: fer la divulgació d’iniciatives per analitzar l’adequació en salut.

L’adequació fa referència al balanç risc-benefici d’una determinada prestació (medicaments, procediments diagnòstics o terapèutics, cirurgies, teràpia física) i al valor clínic que pugui tenir en comparació amb altres prestacions disponibles. Una prestació inadequada és aquella que té un balanç risc-benefici negatiu, dubtós o de poc valor clínic.

La millora de l’adequació és un component clau en la qualitat assistencial i una acció necessària per a la utilització raonable, rigorosa i transparent dels recursos sanitaris, en la mesura que es redueixen les prestacions inadequades i s’impulsen aquelles que tenen un benefici clar i més valor clínic.

A través del seu Cercador de recomanacions i anàlisis es poden consultar els resultats de la iniciativa MAPAC i altres iniciatives afins que s’han desenvolupat arreu del món. Aquest lloc web compta també amb espais per comunicar noves recomanacions o anàlisis i opinar sobre les ja existents (veure apartat Possibles consultes a la pàgina d’inici).

Les recomanacions i anàlisis de les iniciatives afins han estat generades per grups de diferents àmbits de l’assistència sanitària (atenció primària, especialitzada, hospitalària i salut pública, entre d’altres) de diferents països. Tot i que la metodologia no és la mateixa, han utilitzat la informació científica disponible (estudis primaris, revisions sistemàtiques, guies de pràctica clínica, consens d’experts) per formular recomanacions i anàlisis dirigides a reduir les prestacions inadequades o que aporten poc valor a la pràctica assistencial i clínica.