Inici > Continguts extra > La Biblioteca Cochrane

La Biblioteca Cochrane

Cochrane_Biblioteca_RGB
Les revisions Cochrane es publiquen originalment en anglès a la Cochrane Database of Systematic Reviews, principal base de dades de la revista electrònica The Cochrane Library, des de la qual es tradueix i editen els textos per produir La Biblioteca Cochrane. La informació està disponible en una sèrie de bases de dades electròniques que es poden consultar des d’un únic cercador. La producció és responsabilitat d’Update Software i d’Infoglobal Suport. Als països d’Amèrica llatina l’accés es realitza a través de la Biblioteca Virtual en Salud gràcies al conveni que el CCIb té establert amb BIREME, centre de documentació de l’Organización Panamericana de Salud (OPS).
¿QUÈ INCLOU LA BIBLIOTECA COCHRANE? En castellà:Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas.
Informes de les Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries espanyoles.
Gestión Clínica y Sanitaria: articles de la revista editada per la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud (IISS).
Web temàtic de l’esquena de la Fundación Kovacs: resums d’estudis científics de qualitat sobre l’esquena.
Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos: referències d’assajos publicats en revistes de l’àmbit iberoamericà.
Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria: articles de la revista editada per la Fundación para el Desarrollo de la Medicina Familiar y la Atención Primaria de la Salud de Argentina.
Evidencias en Pediatría: articles de la revista de la Asociación Española de Pediatría.En anglès, també es pot consultar:CENTRAL: referències de més de 500.000 assajos clínics recopilats.
Altres revisions sistemàtiques publicades: referències de revisions sistemàtiques de qualitat.
• Health Technology Assessment Database – HTA: referències d’informes d’avaluació de tecnologies sanitàries de les agències internacionals.
NHS Economic Evaluation Database – NHS EED: referències d’informes d’avaluacions econòmiques.
Cochrane Methodology Register – CMR: referències d’estudis metodològics.
El factor d’impacte de la base de dades Cochrane de revisions sistemàtiques el 2018 va ser de 7.755, aquesta xifra la situa en l’11è lloc de les 160 publicacions de la categoria de Medicina General i Interna.