Inici > La detecció precoç no sempre és beneficiosa

La detecció precoç no sempre és beneficiosa

«El cribratge del neuroblastoma il·lustra amb quina facilitat es pot caure en el parany de suposar que, pel fet que una malaltia es pot detectar precoçment, el cribratge ha de valer la pena […] Els dos estudis demostren com el cribratge del neuroblastoma no només va ser inútil, sinó que va derivar cap al sobrediagnòstic i va identificar tumors que haurien desaparegut espontàniament. Tots dos estudis esmenten que alguns nens del grup sotmès a cribratge van patir complicacions greus degudes al tractament […] Tant de bo que es tinguin en compte aquestes lliçons quan es proposi l’adopció d’altres programes de cribratge; per exemple, el cribratge del càncer de pròstata».

Morris JK. Screening for neuroblastoma in children. Journal of Medical Screening 2002;9:56.