Inici > El poder de la insistència i els fàrmacs nous

El poder de la insistència i els fàrmacs nous

«Els fàrmacs nous són productes incomplets per naturalesa, ja que la informació completa sobre la seva seguretat, eficàcia i repercussió en els costos encara [sic] no està disponible.

Cal destacar que el suport entusiasta pel que és “nou” no és domini exclusiu dels diaris i, amb freqüència, es pot veure fàcilment en altres mitjans de difusió i entre les associacions mèdiques i científiques. El “poder de la insistència” és un concepte associat normalment amb la publicitat dirigida als nens. La pregunta que s’ha de fer en aquest context és: estem presenciant el poder de la insistència als pacients o la publicitat quasi directa al consumidor, en la qual es promou el coneixement de productes nous, i després els pacients, les institucions benèfiques i, per descomptat, els metges exigeixen que aquests productes es llancin al mercat? Si aquest és el cas, es necessita aprofundir sobre qui impulsa aquest tipus de màrqueting, el seu veritable efecte en els comportaments de metges i consumidors, i si està permès pels codis que regulen la pràctica mèdica.»

Wilson PM, Booth AM, Eastwood A. Deconstructing media coverage of trastuzumab (Herceptin): an analysis of national newspaper coverage. Journal of the Royal Society of Medicine 2008;101:125-32.