Inici > Abordar la incertesa és un deure professional

Abordar la incertesa és un deure professional

«Un dels atributs fonamentals del professionalisme […] ha de ser la capacitat de distingir i abordar la incertesa en medicina. Quotidianament els professionals afronten i superen amb èxit les incerteses sobre la patogènia de la malaltia, sobre el diagnòstic i sobre el tractament. No obstant això, les incerteses intrínseques en totes aquestes esferes de l’activitat mèdica poques vegades es reconeixen explícitament i alguns professionals segueixen sentint-se incòmodes a l’hora d’admetre la incertesa, especialment en el seu tracte amb els pacients. La incertesa, al seu torn, és un estímul primordial perquè les investigacions mèdiques millorin la salut humana, la qual cosa és la missió fonamental del Medical Research Council (MRC), organisme públic anglès per a la promoció de la investigació mèdica. En el futur serà cada vegada més important que els professionals mèdics incorporin a la seva pràctica els resultats acumulats de les corresponents investigacions, de manera que coneguin on persisteixen incerteses i quina recerca hi ha en curs o és necessària per resoldre-les. En general, un senyal de professionalitat en el futur serà el grau de conscienciació sobre la necessitat d’investigar en benefici dels pacients. Alguns professionals mèdics participaran activament fent recerca però tots haurien de procurar contribuir-hi i, quan sigui apropiat, facilitar la participació activa dels seus pacients en els programes d’investigació mèdica i aplicar els resultats d’aquesta recerca a l’exercici de la seva professió.»

De: Medical Research Council response to Royal College of Physicians consultation on medical professionalism. 2005.